Workshops Tai Chi Chuan Chi Kung Pushing Hands Tai Chi Wapens Meditatie Inner Touch Tai Chi Judith van Drooge
Meditatie
20 mei 2018
Tai Chi Stok
1 december 2018
Pushing Hands
7 oktober 2018
Pushing Hands
Inner Touch Tai Chi
Open Huis

1 september 2018
Inner Touch Feest
Tai Chi Chuan Chi Kung Pushing Hands Wapens
Kies een workshop van Inner Touch Tai Chi
Tai Chi Zwaard
16 juni 2018
Inner Touch Tai Chi Stok
Sifu Barry Mc. Ginlay
30, 31 juli 2018
Sifu Barry Mc. Ginlay
Chi Kung/ Qigong
Inner Touch Chi Kung
Wereld Tai Chi Dag
     28 april 2018
Wereld Tai Chi Dag
Tai Chi Sabel
Inner Touch Tai Chi Sabel
Meditatie Avond
Body Mechanics Dag
17 maart 2018
B-M dag
Inner Touch Tai Ch Zwaard
Home
Tai Chi Buitenles
7, 8 september 2018
Tai Chi Summer Fun
Tai Chi Waaier
Inner Touch Tai Chi Waaier
Sifu Gillian Reid
29 april 2018
Wereld Tai Chi Dag
Taolu training
6 oktober 2018
Pushing Hands