Een Tai Chi vorm of een Chi Kung vorm ligt vast, maar elke uitvoering zal altijd anders zijn.

Je gevoel, je staat van zijn is een momentopname. De expressie van de vorm is altijd zo puur en ontspannen mogelijk, ieder in zijn eigen kunnen en weten. Ik hoop elke dag weer opnieuw in de vorm te stappen en mijzelf aan te scherpen, te verbeteren, aan te passen, en door herhaling mij de juiste bewegingen eigen te maken. Ik hoop je inzicht te geven en deuren te openen in de rijkdom van Tai Chi Chuan. Binnen alle vormen en stijlen van Tai Chi en Chi Kung blijven veranderingen van leraar tot leraar komen en gaan. Iedere leraar met zijn eigen kwaliteiten, sterk gemaakt door voortdurende ontwikkeling. Altijd in beweging, in verandering, dat is het leven. Na een inademing volgt een uitademing.

Yin en Yang vormen de basisgedachte van Tai Chi. Het Yin en Yang symbool is het symbool van Tai Chi Chuan. Door de vorm te beoefenen komt hij tot leven en dan ligt het bestaan ervan vast. Opnieuw beginnen is Tai Chi opnieuw laten leven. Een reflectie van een moment, waarop je op jouw manier een Tai Chi vorm tot leven bracht. Ongetwijfeld zal je ze de volgende keer weer anders doe n. © Judith van Drooge

Wat is Tai Chi Chuan (taijiquan) en Chi Kung (qigong)

Tai Chi is van oorsprong een Chinese vechtkunst (martial arts) die al eeuwenlang wordt beoefend. Het is gebaseerd op een reeks houdingen en bewegingen, die langzaam en vloeiend worden uitgevoerd. Tai Chi is een fysieke en mentale training, een bewegingsleer voor gezondheid, zelfverdediging en zelfontwikkeling. Het optimaliseert de gezondheid en harmoniseert de samenwerking tussen lichaam en geest door het bevorderen van de doorstroming van de levensenergie Chi. Vanuit de grondbeginselen: ontspanning, beweging vanuit het midden (tan tien), onderscheid van Yin en Yang en houdingsopbouw.

Het ‘geheim’ van Tai Chi ligt in de beheersing van ‘het midden’: Tan Tien. Het punt Tan Tien ligt drie vingerbreedtes onder de navel, tussen wervelkolom (achterkant) en buikwand (voorkant). Aandacht bij en ontspanning van Tan Tien leidt tot samenhangende bewegingen en effectief handelen. Wanneer de Chi vanuit Tan Tien gaat stromen, gaat de beoefenaar van Tai Chi een innerlijke rust ervaren.

Tai Chi is een inspirerende weg naar zelfkennis en naar een optimaal gezonde balans tussen lichaam en geest, mens en omgeving.

Uitvoering
De trainingen zijn stimulerend voor balans, concentratie en coördinatie. Er wordt onder andere gelet op de ademhaling. Tai Chi bestaat uit bewegingen die rustig en geconcentreerd doorlopen worden en is goed toepasbaar in je dagelijks leven. Bij Tai Chi ga je meditatief te werk, zodat lichaam en geest één worden.

Tai Chi wordt in verschillende vormen en stijlen uitgevoerd, individueel (met en zonder wapen) of met partner:

Tai Chi Chuan (de ultieme grote vuist) is een vorm van Tai Chi, waarin de bewegingen van de handen centraal staan.

Wapens . Tai Chi kent vele vormen met wapens. Het wapen dient als verlengstuk van het lichaam en geeft extra kracht en verfijning aan de normale Tai Chi bewegingen. Bekende wapens zijn: zwaard, stok, speer, sabel, waaier.

Pushing Hands (Tui Shou, duwen met de handen) is het beoefenen van Tai Chi in tweetallen. Langzame stoot- en afweerbewegingen uit de vorm worden als toepassing uitgevoerd, met als doel de ander uit evenwicht te brengen.

San Shou betekent vrij vechten en wordt beoefend als Tai Chi boksen. Deze vorm wordt relatief weinig beoefend in het westen.

Chi Kung (vaardigheid met energie) is het onderdeel van Tai Chi dat zich richt op een optimale gezondheid. Chi Kung is een oude Chinese zelfgeneeswijze en bestaat uit een grote variëteit aan bewegingen die (via het meridiaan stelsel) het circuleren van energie in het lichaam bevorderen.

Geschiedenis

Volgens de oude Chinese filosofen was het universum in het begin leeg en zonder grenzen. Ze noemden die toestand Wu Chi. Uit Wu Chi ontwikkelde zich beweging en stilte: Yang tegenover Yin. Uit het samenspel van Yin en Yang ontstond het universum. De toestand die beide aspecten omvat, heet Tai Chi.

De Chinese monnik Chang San-Feng zag in de 14e eeuw hoe een kraanvogel in een meertje met een slang vocht. De dieren vochten met meegevende, maar niet toegevende bewegingen. Vanuit de taoïstische principes van balans tussen stilte en beweging (Yin en Yang) ontwikkelde hij vervolgens Tai Chi Chuan.

Martial arts dient in de eerste plaats voor bescherming van je ruimte/plaats, als (zelf)verdediging, en daarbij ook voor de gezondheid. Lange tijd was martial arts alleen bekend in Oosterse landen omdat het geheim gehouden werd binnen de traditionele families, maar sinds halverwege de 20e eeuw krijgt het in Westerse landen steeds meer bekendheid.

Stijl
De grondlegger van Tai Chi Chuan, Chang San-Feng was een taoïstische monnik die de traditionele Shaolin Kung Fu beoefende en bestudeerde. Tegenwoordig kom je in martial arts nog aspecten van Shaolin Kung Fu tegen, maar inmiddels zijn er bovendien meerdere stijlen binnen Tai Chi. Chen Wang-Ting (1597-1664) bijvoorbeeld ontwikkelde de Chen stijl Tai Chi en rond 1800 kwam de Yang stijl tot ontwikkeling door Yang Lu-Chan. Van 1900 tot 1975 leefde Professor Cheng Man-Ching. Hij was een Yang stijl Tai Chi beoefenaar en hij bracht zijn kennis mee naar Europa toen hij in Parijs een tentoonstelling had met zijn kalligrafie en poëziewerk. Professor Cheng Man-Ching is de leraar van Chen Chi-Cheng (William C. C. Chen) en hij is op zijn beurt mijn leraar.

Inner Touch Tai Chi Qigong Kung Fu school in Zwolle Overijssel Nederland

Positieve effecten van Tai Chi
* ondersteunt het zelfhelend vermogen, zowel lichamelijk als geestelijk,
* stimuleert de levenskrachten in de mens,
* helpt om stress te verminderen of te voorkomen,
* bevordert concentratie en zelfvertrouwen,
* is mindfulness in beweging.

Tai Chi-oefeningen brengen evenwicht in je bewegen en handelen en balans tussen jou en de wereld om je heen. Hier en nu! Tai Chi kan door jong en oud beoefend worden.

Hoe langer je Tai Chi beoefent, hoe meer er te ontdekken is!