Omgaan met de maatregelen

 • Jaarabonnementen zijn uit het programma gehaald. Zodat, mocht er weer een situatie ontstaan zoals wij dit voorjaar hebben meegemaakt en de lessen moeten worden stopgezet, er geen tot weinig investering van jou kant verloren gaat. Zo ontstaat er meer ruimte, ook voor de eventuele alternatieve lesmogelijkheden.
 • Nogmaals wil ik je hartelijk danken voor de gemoedelijke omgang in de afgelopen tijd.
 • Sommige lestijden zijn iets aangepast zodat bij de leswisseling van de groepen we elkaar niet voor de voeten lopen. Voor de tweede groep word dan ook gevraagd niet véél te vroeg te komen maar wel gewoon op tijd, maximaal 5 minuten voor aanvang.
 • Verlaat de zaal z.s.m. na de les, volg de aangegeven looppaden.
 • Helaas zal ik de komende tijd geen thee of koffie aanbieden, zorg er vanaf nu zelf voor om iets te drinken mee te brengen.
 • Kom omgekleed naar de locatie en ga thuis naar het toilet. Deze is alleen indien noodzakelijk beschikbaar.
 • Ga op de gemarkeerde plaatsen staan in de zaal. Op deze manier houden we de gepaste afstand.
 • Om te voldoen aan de veiligheidseisen van het RIVM en veilig met elkaar te kunnen sporten wordt er voornamelijk een beroep gedaan op je eigen verantwoordelijkheid, met respect voor elkaar.
 • Opgave vooraf en de presentielijst die wekelijks wordt ingevuld dient mede als gezondheidscheck.
 • Blijf thuis als je verkouden bent of corona gerelateerde gezondheidsklachten hebt.
 • Buitenlessen, indien het weer het toelaat zullen de lessen zo veel mogelijk buiten gegeven worden. Dichtbij de leslocatie. Geef aan als jou voorkeur uitgaat naar buitenlessen, zodat ik naar de mogelijkheden kan kijken.
 • Gebruikte materialen worden met de beschikbare desinfectiemiddelen schoongemaakt.

Tai Chi Wave, a wave of life.

Gezondheid is een zeer waardevolle levensschat. Preventief aan de slag gaan met jezelf, in stilte beweging beleven. Zijn in het moment. Tijdens de lessen zal er aandacht zijn voor de principes, de grondbeginselen, van Tai Chi : lichaamshouding, ontspanning, ademhaling, focus en gronding. Daarnaast is het een genot het evenwicht en afwisseling tussen Yin en Yang te mogen beleven. "Tai Chi Wave, a wave of life."

Schrijf je in en bevestig je plaats door het bedrag over te maken op rekeningnummer NL19RABO01559.64.461 t.n.v. J. van Drooge o.v.v. Tai Chi les + tijd en data.

Tai Chi lessen efficiënt en effectief.

Ultieme vrijheid in beweging. Gebalanceerd en fit voor elke uitdaging in het leven, op alle vlakken. Veilig voelen in je balans en het verhogen van je uithoudingsvermogen. Lekker bezig zijn terwijl je aan je gezondheid werkt en het zelfherstellend vermogen, je immuunsysteem, up to date houden.  

Draag los zittende kleding en platte schoenen, zodat je vrij kan bewegen. Kleed je warm aan, je kunt altijd wat uittrekken, en neem wat te drinken mee.