Online only

Tai Chi & Chi Kung

Online only

bestaat uit series van opeenvolgende lessen met verschillende topics en met een duidelijk begin- en eindpunt. Online only lessen worden in het Engels gegeven. Opgave en betaling minimaal 12 uur voor aanvang van de les(sen) via online@inner-touch.nl Na ontvangen betaling en opgave via email, ontvang je uiterlijk 1 uur voor starttijd de inloggegevens.
Bankrek. NL19RABO0155.9644.61 t.n.v. J. van Drooge o.v.v. online only
Het platform dat gebruikt wordt is ZOOM.

Online only

consists of series of continuing classes with different topics and a clear starting and finishing point. These online only classes will be in English.
Sign up for the class(es) within a minimum of 12 hours before start of the course by sending an email to online@inner-touch.nl and make sure the payment is done. Confirmed log in details will be sent via email upon receiving of payment, ultimately one hour in advance. BIC: RABONL2U IBAN: NL19RABO0155.9644.61 name: J. van Drooge payee description: online only
The online platform that is being used is ZOOM.

Tai Chi Chuan vorm
gevorderden, geschikt voor mensen die al enige kennis hebben van de Tai Chi Chuan vorm, yang stijl volgens de leer van Grootmeester William C.C. Chen. Verdieping in de vorm. Meer leren over de principes en deze toepassen in je vorm en Tai Chi als martial arts.

3 series, 4 lessen per topic: 1 topic €64,-, 3 topics €168,-.

Dinsdag 14:00 – 15:15 uur
2, 9, 16, 23 februari : Gronding (beweging vanuit de voeten, compressie en energiestroom)
2, 9, 16, 23 maart : Ontspanning (energiestroom, richting geven, de functie van de vingers)
30 maart, 6, 13, 20 april: Yin Yang & adem (bewustwording en wilskracht, natuurlijk bewegen, verbinding tussen boven- en onderlichaam)

Basis Tai Chi vorm
kennismaking met Tai Chi Chuan voor beginners.

3 series, 4 lessen per topic: Losse lessen zijn mogelijk €16,- per les. 1 topic €64,-, 3 topics €168,-.

Woensdag 10:45 – 12:00 uur
3, 10, 17, 24 februari: Gronding (stappen, voet standen en gewichtsverdeling)
3, 10, 17, 24 maart: Ontspanning (ontspannen lichaam en geest, richting geven vanuit de vingers)
31 maart, 7, 14, 21 april: Yin Yang & adem (ademhaling in combinatie met beweging)

Chi Kung
geschikt voor iedereen, voorkennis is niet nodig. Kom in de flow en voel de golf van Yin & Yang. Dynamische bewegen op het ritme van je ademhaling.

2 series, 6 lessen per serie: 1 serie €96,-, 2 series €168,-.

Vrijdag 16:00 – 17:15 uur
5, 12, 19, 26 februari, 5, 12 maart:
18 Tai Chi Chi Kung (Shibashi, 1ste set)
19, 26 maart, 2, 9, 16, 23 april:
18 Tai Chi Chi Kung (Shibashi, 2de set)

Tai Chi Chuan form
advanced, suitable for those having experience with the Tai Chi Chuan form, yang style according to the teachings from Grandmaster William C.C. Chen. Going deeper in the form and learn more about the principles to add to your practice and understanding Tai Chi as a martial arts.

3 series, 4 classes per topic: 1 topic €64,-, 3 topics €168,-.

Tuesday 2pm – 3:15pm (CET)
2, 9, 16, 23 February: Rooting (movement from the feet, pressure and energy flow)
2, 9, 16, 23 March: Relaxing & floating (energy flow, directing, function of the fingers)
30 March, 6, 13, 20 April: Yin Yang & breath (awareness and willpower, natural movement, connecting upper and lower body)

Basic Tai Chi form
beginners, getting familiar with Tai Chi.

3 series, 4 classes per topic: one single class is possible for €16,- per class. 1 topic €64,-, 3 topics €168,-.

Wednesday 10:45am – 12pm (CET)
3, 10, 17, 24 February: Rooting (steps, foot stands and weight distribution)
3, 10, 17, 24 March: Relaxing & floating (relax body and mind, give direction to movements with fingers)
31 March, 7, 14, 21 April: Yin Yang & breath (breathing in combination with movement)

Chi Kung
suitable for everybody and every body. Foreknowledge is not needed. Getting into the flow and feeling the wave from Yin & Yang. Dynamic movement on the rhythm of your breathe.

2 sequences, 6 classes per sequence: 1 sequence €96,-, 2 sequences €168,-.

Friday 4pm – 5:15pm (CET)
5, 12, 19, 26 February 5, 12 March:
18 Tai Chi Chi Kung (Shibashi, first set)
19, 26 March, 2, 9, 16, 23 April:
18 Tai Chi Chi Kung (Shibashi, second set)