Reality Tai Chi Marathon

Jij betaalt, jij bepaalt!
4 dagen; 30 & 31 mei, 1 & 2 juni
Tai Chi | Chi Kung | Kung Fu | Shaolin: individuele meditatie vormen en martial art toepassingen met behulp van partner oefeningen.

Voor €60,- bepaal jij gedurende 1 uur wat er op het programma komt. Daarnaast mag je ook meedoen aan alle andere requests. Dit kan oplopen tot wel 30 trainingsuren, voor €60,-. Maak bij je aanmelding bekent aan welk onderdeel je wilt trainen, zie het uit 23 bestaande keuze menu hieronder. Half mei maak ik het super Reality Tai Chi programma bekend.

Hoe werkt het:
Je kiest je eigen voorkeur programmaonderdeel. Als iemand anders dit onderdeel ook gekozen heeft ontstaat er een blokuur, zo bouwt het programma zich op.
Bijvoorbeeld: Wanneer er 5 mensen voor stok kiezen, dan komt er een blok van 5 uur stok training. Daarnaast kiezen er 4 mensen voor Chi Kung en zo ontstaat er een blok van 4 uur Chi Kung, 3 mensen kiezen voor Pushing Hands dan geef ik 3 uur Pushing Hands training, etc. etc.. Zo wordt er een Reality Tai Chi programma opgebouwd waarbij, als je je eenmaal hebt opgegeven, je dus overal aan mee mag doen.

Mis deze unieke kans niet en doe mee aan deze primeur:
4 DAAGSE REALITY TAI CHI MARATHON.
Spoor je vrienden aan om ook mee te doen, want hoe meer requests
des te meer trainingsuren voor iedereen!
Je kunt ook voor meerdere uren bepalen en betalen, €60,- per uur.

Koffie en thee worden gratis geschonken. Neem zo nodig wel zelf een lunchpakketje mee.

You decide, I provide!
4 days; 30 & 31 May, 1& 2 June. Tai Chi | Chi Kung | Kung Fu | Shaolin: Individual meditation forms and martial art applications, using partner exercises.

For €60,- you decide what will be on the program for 1 hour. In addition, you can participate in all other requests. This can take up to 30 training hours, for €60,-! Make sure you know which component you want to train with your application. See the 23 existing choices below. The super Reality Tai Chi program will be announced in May.

How it works: You choose your own preferred program component. If someone else has chosen this component as well, a block hour is created. Thus the program builds up.
For example: When 5 people choose stick, a block of 5 hours of stick training will be created. Moreover, 4 people choose Chi Kung, a block of 4 hours of Chi Kung is created, 3 people choose Pushing Hands then I give 3 hours of Pushing Hands training, etc. etc .. This way a Reality Tai Chi program is built up where, once you signed up, you are able to participate during the full program.

Do not miss this unique opportunity and join this scoop:
4-DAY REALITY TAI CHI MARATHON.
Encourage your friends to participate too, as the more requests the more training hours for everyone! You can also determine multiple training hours, €60 per hour.

Coffee and tea are served for free. If necessary, take a lunch package with you. Sign up for the marathon!

Keuze Menu | Choice Menu

Wapens | Weapons

1) Tai Chi Shaolin Stick Form
2) Tai Chi Sword form
3) Tai Chi Sable form
4) Tai Chi Fan form
5) Tai Chi Kung Fu Fan form

Partner oefeningen |Partner exercises

6) Weapons
7) Pushing Hands
8) Da Lui
9) Dantian Coaching

Tai Chi Chuan

10) Tai Chi Handform
11) Tai Chi principels
12) Klassieke teksten

Meditatie |Meditation

13) Zen Meditatie
14) Mindfulness
15) Intuïtieve Ontwikkeling
16) Non-Dualiteit
17) Live Filosofie

Chi Kung | Qigong

18) Zhu Dao bamboostick Chi Kung
19) 18 Tai Chi Chi Kung 1ste set
20) 18 Tai Chi Chi Kung 2de set
21) Ba Duan Jin set, Health Qigong Ass.
22) Ba Duan Jin set with Shaolin influence
23) Yi Jin Jing set, Health Qigong Ass.

Wordt deel van het programma en stuur je verzoek vóór 21 mei in.
Het “Reality Tai Chi marathon” programma krijgt steeds meer vorm. Zo zijn er al verzoeken binnen gekomen voor Stok, Waaier en Zwaard. Ook voor de geliefde qigong zijn er verscheidene aanvragen. En er zullen push momenten zijn.... heb jij al een keuze gemaakt? Wacht niet te lang en geef je op voor deze primeur: Reality Tai Chi marathon.

Het Reality Tai Chi programma wordt 24 mei bekent gemaakt. Het zal verschijnen op de website en op www.facebook.com als je deel bent van het programma dan krijg je ook een persoonlijke mail met de bekendmaking van het Rality programma. Wil je je dan alsnog inschrijven, dat kan! Alleen kun je dan geen verzoek meer indienen.

Geef je op voor de marathon! Bevestig je plaats door het bedrag €60,- per item over te maken op rekeningnummer NL19RABO01559.64.461 t.n.v. J. van Drooge o.v.v Reality Tai Chi